1.RETOURNEREN 

 

In onze webwinkel hebt u recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. In de winkels bedraagt de bedenktijd 3 werkdagen. De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de aankoper toe online bestellingen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product te retourneren. De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels terug gestuurd te worden.

Wij vragen ook om steeds duidelijk de afzender te vermelden op of in het pakket.

Kosten terugzenden is voor de klant zelf. 

Linea kan artikelen slechts terugnemen indien ze voorzien zijn van het originele etiket en in een toestand verkeren waarin ze meteen terug in de winkel kunnen worden geplaatst & verkocht. Producten die duidelijke sporen van gebruik vertonen (vlekken van make-up, geurtjes, enz.) hoewel ze verder geen gebreken vertonen, kunnen wij niet meer verkopen. Bestelde artikelen kunnen binnen de 14 dagen teruggestuurd worden. 

Hoe een artikel terugsturen?

Stuur uw artikel terug in oorspronkelijke staat met het originele etiket.
Wanneer u een bestelling wenst te retourneren, gelieve dit op te sturen naar

Linea 

Bondgenotenlaan 8 

3400 landen 

 

2.VERZENDEN

 

Indien u voor verzending kiest, zal het product zo snel mogelijk verzonden worden. Wij werken met SendCloud. Dit wil zeggen we dus werken met verschillende verzendbedrijven, afhankelijk van afstand naar de consument en het gewicht van het product. Bij elke verzending zal er een track&trace code worden doorgestuurd via e-mail, zodat u perfect kan volgen waar uw product zich bevindt. 
De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, en minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.


3.Garantie

 

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: Linea, Bondgenotenlaan 8, 3400 Landen, België of via een mail naar info@lineafashion.be

Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 7. De klant staat zelf in voor de verzendkosten.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties.

De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

 

4. Prijzen

 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van drukfouten. Voor de gevolgen van drukfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle particuliere prijzen op de site zijn in EURO 's en inclusief BTW.


5. Aansprakelijkheid voor gebruik website

 

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.